Hồ cảnh quan

Trung tâm thương mại

Hướng: Bắc/ Nam

Số lượng căn/ sàn: 12 căn

Tầng cao: 27 tầng

Trường học

Sơ đồ phân lô

[ click vào các block xem chi tiết ]
masterplan

Sơ đồ phân lô

[ click vào các block xem chi tiết ]
masterplan

Apricot Tower Maps

[ click vào mặt bằng xem chi tiết ]

1 2
all-house

Blossom Tower Maps

[ click vào mặt bằng xem chi tiết ]

all-house all-house

Daisy Tower Maps

[ click vào mặt bằng xem chi tiết ]

all-house