Đã có 19 ngân hàng có báo cáo giảm lãi suất cho vay

(TBTCO) – Theo thông tin vừa được chia sẻ tại cuộc họp của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) về “Trao đổi, thống nhất các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn, phục hồi và phát triển”, hiện đã có 19 ngân hàng báo cáo thực hiện cam kết […]